Skip to main content
Bewust BouwenBouwen en Innovatie

Prestatieverklaring Magnesiumoxide Platen: blinde vlek voor inkopers?

By 11 oktober 2016No Comments

Vanaf 1 juli 2013 geldt voor bouwproducten de verplichting om bij CE-certificatie* een Prestatieverklaring op te stellen. Een en ander is geregeld via de Europese Verordening Bouwproducten 305.

In de Prestatieverklaring staan de eisen voor het bouwproduct verwoord. De eisen hebben betrekking op een aantal basiskenmerken zoals de sterkte van het materiaal, brandveiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, bescherming tegen geluid en duurzaamheid. De eisen op productniveau zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de beoordeling van de toepassing van het materiaal binnen het bouwwerk. De Prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product bij introductie en distributie op de markt voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan wordt verlangd. In de sector van magnesiumoxide platen zijn spelers actief uit een beperkt aantal landen.

De meeste producenten worden gevonden in China aangezien daar de grootste hoeveelheden Magnesium Oxide worden gevonden en gedolven. Daarnaast komen grote hoeveelheden van deze grondstof voor in onder meer Zuid-Korea, Australië en India.

Magnesiumoxide plaatmateriaal

Magnesiumoxide plaatmateriaal kent vele toepassingen zoals: wanden, vloeren, daken, sandwichpanelen, interieurbouw en meubels.
De toepassingen worden vooral gedreven door de bijzondere eigenschappen van het materiaal: brandwerend, vormvast, licht, recyclebaar, lage CO2-foot print. De toepassingen in Nederland zijn groeiende maar beperkt, echter de potentie voor gebruik is groot.

Voor importeurs zijn algemene testen en testmethodes die moet worden gebruikt om de prestaties van het bouwproduct te bepalen nog niet vastgelegd. Daardoor worden testen gebruikt die meer geschikt zijn voor bijvoorbeeld hout, spaanplaat of vezelcement platen. Het resultaat is dat inkopers van dit product worden geconfronteerd met een lappendeken aan verschillende testen en testresultaten die bovendien moeilijk onderling te vergelijken zijn. Een blinde vlek voor inkopers?

ce-markering-europa

Waar zou je als inkoper op moeten letten?

Tips:

  • Is de leverancier in het bezit van een geldige CE-markering en bijbehorende Prestatieverklaring?
  • Is de CE-verklaring afgetekend door een Europese Quality Assurance organisatie (de zogenaamde Notifying Body) i.p.v. bijvoorbeeld een Chinese?
  • Hoe is de kwaliteitsborging van de productie door het importerende bedrijf georganiseerd?
  • Welke (type) testen zijn gedaan?
  • Wanneer zijn de testen uitgevoerd en zeggen die testen iets over de materiaaleigenschap waarnaar ik op zoek ben?

 

* CE-certificatie voor bouwproducten is een Europees merkteken dat aangeeft dat het onderhavige bouwproduct is getest en beoordeeld op basis van Europese technische specificaties.

Author Jan Engels

More posts by Jan Engels

Leave a Reply

GermanDutch