Skip to main content

Woningen en gebouwen moeten zo brandveilig mogelijk zijn en voldoen aan de Wettelijke Regelgeving.

Op deze manier wordt veiligheid van personen in het gebouw gegarandeerd. Bij het ontstaan van brand moet een gebouw zo snel mogelijk worden geëvacueerd en er mogen geen slachtoffers vallen. Materialen in het gebouw en hun brandwerende eigenschappen kunnen daardoor bijdragen aan het verlengen van de beschikbare tijd tijdens een brand. Kennen ontwerpers, bouwers en gebruikers van gebouwen al de bijzondere eigenschappen van Magnesiumoxide plaatmateriaal?

magnesium-oxide-plaatmateriaal-brandclassificatie-a1-nen-en13501-sinh-brandwerend-plaatmateriaal
Brandclassificatie

Bouwproducten die in de Nederlandse bouw worden toegepast moeten ten minste voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt er verwezen naar de Nederlandse brandklassering voor materiaalgedrag bij brand o.a. naar NEN 6064. Echter sinds enkele jaren mogen ook de producten toegepast worden die voldoen aan de Europese klasseringsnorm NEN-EN 13501-1. De Europese classificering werd ingevoerd via het besluit van de Commissie (2000/147/EG) met het doel om een gezamenlijk platform te creëren voor brandveiligheid van gebouwen.

De Europese brandclassificatie NEN-EN 13501-1 wordt als volgt gecategoriseerd; A1 tot en met F, waarbij A1 de hoogste klassering aangeeft en F de laagste.

Euroklasse Bijdrage aan brand Praktijk
A1 Geen enkele bijdrage Niet-brandbaar
A2 Nauwelijks bijdrage Praktisch niet-brandbaar
B Erg beperkte bijdrage Heel moeilijk brandbaar
C Grote bijdrage Brandbaar
D Hoge bijdrage Goed brandbaar
E Zeer hoge bijdrage Zeer brandbaar
F Niet bepaald
Europese brandclassificatie volgens NEN-EN 13501-1

In Europa maar ook in Nederland wordt voor de afbouw in openbare gebouwen steeds vaker bouwmaterialen van materiaalklasse A1 geëist. De eisen voor brandveiligheid zijn steeds strenger geworden Magnesiumoxide plaatmateriaal voldoet aan de strenge Europese eisen en is ingedeeld in de klasse A1 en daarmee geclassificeerd als niet-brandbaar.

Bij Withindia Building Solutions hebben wij ons gespecialiseerd in het werken met Magnesiumoxide plaatmateriaal. Wij hebben SINH™ boards geïntroduceerd in India en Europa en diverse kwaliteitstesten voor het materiaal gedaan. Alle testresultaten en bijbehorende certificaten zijn terug te vinden op de technische pagina van onze website.

Onze 9mm dikke SINH™ boards kunnen, indien correct toegepast in binnenwanden, meer dan 60 minuten brandwerendheid bereiken (klasse: EI 60). Wij helpen U hierdoor gemakkelijker te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

 

Blog: Jan Engels

Author Jan Engels

More posts by Jan Engels

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply

GermanDutch